Zákazník na prvom mieste


 

Silné partnerstvo založené na dôvere je zárukou spoločného úspechu.
Tento názor zastáva aj popredný výrobca PVC profilov s viac ako 60-ročnými skúsenosťami, spoločnosť Inoutic. Jeho základnou filozofiou je budovať dlhodobo udržateľný domov a plniť požiadavky zákazníkov na moderné bývanie. Ponúka najlepšie riešenia z hľadiska tepelnej izolácie a dizajnu pre každý trh, každú budovu, a to individuálne a zároveň bez komplikácií. Z toho dôvodu sa firma obklopuje spoľahlivými obchodnými partnermi, ktorí jej úspešne pomáhajú napĺňať jej vízie. K takým patrí aj spoločnosť Realtherm.

    „Realtherm je náš dlhoročný partner, ktorý presadzuje identické ciele, myšlienky i prístup ku zákazníkom. Patria k najväčším odberateľom našich okenných profilov na maďarskom trhu, avšak významnú odberateľskú sieť majú aj na Slovensku. Intenzívna spolupráca s Realthermom trvá už 15 rokov a umožňuje nám spoločne poskytovať užívateľom okná so skvelými vlastnosťami, dlhou životnosťou a dizajnom korešpondujúcim s trendami súčasného moderného bývania,“ hovorí Petra Schneeweiss, marketingová manažérka spoločnosti Inoutic.

 

 

 

Partner s podobným myslením

Inoutic je synonymom vysokej kvality výrobkov, presnosti dodávok a starostlivosti o zákazníka. Podobné proklientsky orientované myslenie je charakteristické aj pre spoločnosť Realtherm, ktorá rovnako v plnej miere upriamuje pozornosť na svojich zákazníkov a ich priania a potreby. Snahou firmy je udržať dlhodobú spokojnosť kupujúcich, a to nielen v čase zakúpenia produktov, ale aj po niekoľkých rokoch ich užívania. K tomu významnou mierou prispieva dlhoročný pozáručný servis, ktorý firma svojim zákazníkom ponúka. „Viac si ceníme stálych  odberateľov ako veľké jednorazové projekty.
Naši pravidelní zákazníci majú rezervované potrebné objemy vo výrobe a v plnej miere sa môžu spoľahnúť na včasnú dodávku objednaného tovaru. Zákazníkom poskytujeme technickú či softvérovú podporu, marketingovú pomoc pri zariaďovaní predajne, ale hlavne im dokážeme poradiť pri výbere optimálneho výrobku pre akúkoľvek stavbu,“ vymenúva silné stránky spoločnosti Patrik Šimko, obchodný riaditeľ Realtherm. Pridanou hodnotou firmy je, že okrem výroby okien s použitím profilov Inoutic poskytujú aj kvalifikované poradenstvo a montáž. Realtherm disponuje profesionálnym tímom odborníkov s technickými znalosťami a dlhoročnými skúsenosťami z oblasti problematiky plastových okien.

 

Najmodernejšia technológia výroby 

Úspech Realthermu tkvie v orientácii na zákazníka, ale aj vo výrobnej technológii. Spomedzi partnerov spoločnosti Inoutic má práve táto firma najmodernejšiu technológiu výroby, ktorú aj naďalej rozširuje. Denne sa tu vyrába 500 kusov okien pre maďarský a slovenský trh, avšak v malom množstve firma exportuje aj do Švajčiarska a Nemecka. Zo sortimentu značky Inoutic ponúkajú všetky okenné profily od nižšej triedy Arcade, cez strednú Prestige až po najvyššiu radu Eforte. Z roka na rok sa Realtherm posúva vpred, o čom svedčí aj jeho súčasná pozícia na trhu. Zatiaľ čo v roku 2007 predstavoval obrat spoločnosti jeden milión eur, v roku 2017 narástol už na 10 miliónov.
Firma navyše nemalé finančné prostriedky investuje aj do inovácií a rozvoja. V roku 2016 predstavovala výška investícií 3 milióny eur.
Spoluprácu so spoločnosťou Realtherm si veľmi vážime, pretože sme v nej našli spoľahlivého partnera, ktorý napreduje, nemá strach investovať do moderných technológií výroby, ale zároveň ostáva aj naďalej v úzkom kontakte so zákazníkom,“ hovorí Petra Schneeweiss. Inoutic oceňuje, že si firma Realtherm potrpí na kvalitu predávaných produktov, ale aj rýchly a bezproblémový spôsob ich dodania. Dodržiavanie dodacích termínov je totiž znakom spoľahlivosti firmy a umožňuje vybudovanie silnej pozície značky na trhu.